Bewoners Vinkhuizen richten buurtpreventieteam op

Groningen - Bewoners van de wijk Vinkhuizen in Groningen hebben een buurtpreventieteam opgericht.

Dit team presenteert zich zaterdag 19 maart aan de wijk. Dat gebeurt om 13.00 uur in winkelcentrum Vinkhuizen, in aanwezigheid van burgemeester Peter den Oudsten en politiechef Ron Schaftenaar van het basisteam Zuid. Het buurtpreventieteam houdt zich zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur op in het winkelcentrum. Medewerkers van gemeente en politie geven dan vanuit de preventietruck ‘Stop Woninginbraken’ informatie over buurtpreventie. Ook geven zij tips hoe inbraak in woningen te voorkomen zijn.

Buurtpreventieteam

Het buurtpreventieteam bestaat uit oplettende buurtbewoners, die zich mede verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen regelmatig een rondje door hun buurt. Ze dragen een opvallend hesje zodat ze herkenbaar zijn. Tijdens hun rondje kijken ze hoe de buurt schoner en veiliger kan worden. Ook gaan ze in gesprek met andere buurtbewoners.

Geen extra bewakingsdienst

De vrijwilligers van een buurtpreventieteam mogen hetzelfde als iedere andere buurtbewoner: signaleren en melden van overlast, zwerfvuil, vernielingen en incidenten. Het team is zeer zeker geen extra ‘bewakingsdienst’ in de wijk. Het is ook niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.

Zelfstandig

Het buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Buurtbewoners benaderen elkaar en zorgen voor het werven van deelnemers. Binnen het team regelt een coördinator allerlei praktische zaken zoals roosters, communicatie en het doorgeven van meldingen. Ook stemt de coördinator af met gemeente en politie.

Ondersteuning gemeente en politie

De gemeente ondersteunt het buurtpreventieteam door een scholingsavond en handleiding te bieden, voor hesjes te zorgen, te helpen bij de communicatie en werving, en een kleine financiële bijdrage te geven. De politie adviseert over looproutes en looptijden, verstrekt informatie op hoofdlijnen en zorgt voor terugkoppeling over meldingen.