Europese subsidie voor project Warmtenet Noordwest

Groningen - WarmteStad kan aanspraak maken op een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen euro voor het project Warmtenet Noordwest. Gebruik van aardwarmte in de stad Groningen is hiermee weer een stap dichterbij gekomen.

De bv WarmteStad is in januari 2014 opgericht. Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen zijn beide voor 50 % aandeelhouder. In het project Warmtenet Noordwest wordt warm water uit een geothermiebron onder de grond van Zernike gebruikt voor de verwarming van gebouwen in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike.

Belangrijke stap

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Met deze Europese toekenning hebben we een belangrijke stap gezet. Het toont aan dat we met een project bezig zijn dat er toe doet. Inmiddels wordt overal gezocht naar goede manieren om onze energievoorziening duurzaam te maken. Aardwarmte is een veelbelovend middel en het Groningse warmteproject is kansrijk.”

ELENA

De Europese Commissie heeft de European Local Energy Assistance (ELENA) in het leven geroepen om duurzame energie-opwekking te stimuleren. WarmteStad is aanvrager van deze subsidie en sluit een contract met de Europese Investerings Bank. Met deze subsidie wordt 90 % van de nog te maken voorbereidingskosten en technische ondersteuningskosten gedekt. Deze kosten komen ten laste van de nog op te richten warmteonderneming, die de geothermische bron en het warmtenet gaat bouwen en exploiteren. Het verkrijgen van ELENA kan een maximaal voordeel opleveren van € 2.070.000.

Bankgarantie

Met het besluit van B en W van 15 maart over een bankgarantie voldoet het project aan alle voorwaarden van de Europese Commissie. De gemeenteraad heeft nog gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen in te dienen op dit collegebesluit. Daarna is de weg vrij om de subsidie binnen te halen.