Stadcijfers: werkgelegenheid in Groningen met 1,3 % gegroeid

Groningen - De werkgelegenheid in de stad Groningen is tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 met 1,3 % toegenomen. Dat blijkt uit ‘Stadcijfers’, de jaarlijkse publicatie van Onderzoek en Statistiek Groningen.

Daarmee scoort Groningen beter dan de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling van 0,1 % in dezelfde periode. Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam in Groningen sterker toe.

1725 banen meer

Joost van Keulen-VVDDe stad Groningen telde op 1 april 2015 1725 banen meer dan een jaar ervoor. Een heuglijke ontwikkeling, vindt wethouder van Economische Zaken Joost van Keulen: “Deze cijfers tonen duidelijk de veerkracht van de Groningse economie. Na de dalende trend die in 2011 was ingezet, lijkt het broze herstel dat zich in 2014 aandiende, nu stevig door te zetten.”

Meer bedrijfsvestigingen

Het aantal vestigingen nam in Groningen nog sterker toe. Op 1 april 2015 telde de Stad 16.362 bedrijven en instellingen, een toename van 3,1 % ten opzichte van april 2014. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door een aanhoudend groot aantal mensen dat voor zichzelf begint, zoals start-ups en ZZP’ers.

Sectorale ontwikkelingen

Uitgesplitst naar sectoren zijn de verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling groot. Er is sprake van toename in de handel en de horeca, de zakelijke dienstverlening (waaronder uitzendbureaus) en het onderwijs. De werkgelegenheid nam af bij de overheid, de sector vervoer & opslag en bij de financiële sector. De gezondheidszorg als geheel kent een lichte daling. Binnen die sector is er groei bij de ziekenhuizen en afname bij de verpleeg- en verzorgingshuizen. De ICT-sector (waaronder callcenters) kent de sterkste groei.