PvdA-fractie vergadert in Het Dok in Lewenborg

Groningen - De Groninger PvdA-fractie verruilt het stadhuis regelmatig voor een bijeenkomst in de wijken. Maandag 21 maart komen de PvdA-raadsleden naar Lewenborg. De fractie vergadert vanaf 19.30 uur in wijkcentrum Het Dok.

Wijkbewoners kunnen daarbij met de raadsleden in gesprek over wat er speelt in de wijk. De raadsleden zijn vooral benieuwd naar de leefbaarheid in de wijk en de vele burgerinitiatieven, zoals ‘De Oude Bieb’ en ‘Golvend Lewenborg’. Andere onderwerpen, zoals veiligheid, groenonderhoud of de zorg, kunnen ook aangesneden worden.