Martine Drijftholt zwaait af als voorzitter D66 Groningen

Groningen - D66 Groningen-stad heeft dinsdag in een drukbezochte ledenvergadering afscheid genomen van afdelingsvoorzitter Martine Drijftholt. De leden kozen Mattijs Endedijk als haar opvolger.

Drijftholt heeft zich 6 jaar als bestuurslid ingezet voor de vereniging, eerst als secretaris politiek en vanaf 2012 als afdelingsvoorzitter.

Stormachtige groei

In die periode maakte D66 een stormachtige groei door, zowel in ledental als in kiezersaantal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 groeide D66 van 4 naar 9 raadszetels en van 1 naar 2 wethouders. Onder Drijftholts leiding werd ook het afdelingsbestuur uitgebreid van 3 naar 7 leden.

Formatie college

Drijftholt leidde niet alleen het afdelingsbestuur. Zij speelde op de achtergrond eveneens een belangrijke rol in de ontwikkeling van het D66-verkiezingsprogramma en de onderhandelingen rond de formatie van het huidige Groninger college van B en W. D66-wethouder Paul de Rook roemde dinsdag Drijfholts inzet om fractie en wethouders scherp te houden en dankte haar voor de zeer goede samenwerking en haar inzet voor de professionalisering van de partij. “Onder Martine’s leiding werden bij D66 Groningen, tegen de trend bij politieke partijen in, meer mensen lid en actief. Ze heeft de partij klaar gemaakt voor de toekomst. Daarvoor kunnen we haar heel dankbaar zijn.”

Prettige counterpart

Fractievoorzitter Jetze Luhoff: “Ik heb Martine ervaren als een heel prettige counterpart. Ik heb vanuit de fractie erg goed met haar kunnen samenwerken. Martine heeft zich steeds opgesteld als een echte verbinder, zowel richting politiek als leden.”