Gemeentelijke sporthallen beter beoordeeld dan in 2012

Groningen - 60 % van de sporters is tevreden of zeer tevreden over de gemeentelijke sporthallen in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit een medio 2015 onder de sporters in de gemeentelijke sporthallen uitgevoerd onderzoek.

4 op de 10 sporters is minder positief. Zij storen zich vooral aan de bewegwijzering naar en in de sporthal, de sportvloer, het veiligheidsgevoel rondom verschillende sporthallen en het onderhoud en de hygiëne van de kleedkamers, douches en toiletten. Een grote groep respondenten is tevreden over de kantine, de beschikbare ruimte, de ligging en uitstraling van de sporthal en het licht, de belijning en de akoestiek in de sportruimte.

Onderhoud en hygiëne

In vergelijking met een vergelijkbaar onderzoek in 2012 zijn 10 % meer sporters tevreden tot zeer tevreden over de sporthallen. Aangezien onderhoud en hygiëne van grote invloed zijn op de totale tevredenheid, ligt hier de focus op. Daarnaast gaat de gemeente de gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheid, aangezien het gedrag van de gebruikers ook van invloed is op de waardering van de schoonmaak/ hygiëne in het algemeen.

Sport- en schoolbesturen

Voor het tweede jaar heeft de gemeente een apart onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de sport- en schoolbesturen over de dienstverlening. De vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) wordt gewaardeerd en ook is er tevredenheid over het contact en de bereikbaarheid. De besturen zijn goed op de hoogte van de diverse regelingen rond de sportaccommodaties - als verhuurvoorwaarden en subsidiemogelijkheden. Het onderzoek laat toenemende tevredenheid zien over de informatie en betrokkenheid bij diverse ontwikkelingen op het gebied van sport(accommodaties). Minder tevreden zijn de sport- en schoolbesturen over de klachtenbehandeling. Daarbij wordt opgemerkt dat de afhandeling te lang duurt en dat er niet voldoende contact is over de voortgang.

Onderzoek

Beide onderzoeken zijn in opdracht van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen. De volledige rapporten zijn op de internetsite van Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen (www.os-groningen.nl) geplaatst.