Marjet Woldhuis stapt uit Stadspartij en begint nieuwe partij

Groningen - Het Groninger raadslid Marjet Woldhuis stapt uit de Stadspartij en begint een nieuwe lokale politieke partij.

Woldhuis werd in 2014 met voorkeursstemmen namens de Stadspartij in de gemeenteraad verkozen. Haar motivatie om in de politiek te gaan lag in de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente. Zij vond dat de zorgsector ook goed vertegenwoordigd moest zijn in de gemeenteraad. Nu, bijna 2 jaar later, stapt ze uit de Stadspartij omdat ze zich niet langer kan verenigingen met de koers van deze lokale partij. Zij kan haar rol als volksvertegenwoordiger niet langer uitvoeren op de manier, zoals die haar voor ogen staat. De partij heeft op deze manier volgens haar geen toegevoegde waarde meer.

Nieuwe lokale partij

Woldhuis zal in de loop van het komende voorjaar haar plannen voor een nieuwe lokale partij presenteren. "De nieuwe partij zal nadrukkelijk een partij van doeners worden en niet van klagers. Als je vindt dat iets niet goed gaat moet je bedenken hoe het beter kan gaan. Niet alleen de Stadspartij maar de hele raad lijkt wat aan de passieve kant op dit moment. De collegepartijen houden elkaar de hand boven het hoofd en voor de rest bepalen vooral de wethouders de agenda. Als het aan mij ligt gaat dat de komende tijd veranderen."

Reactie Stadspartij

De fractie en het bestuur van de Stadspartij melden in persverklaring onaangenaam verrast te zijn door het plotselinge vertrek van Marjet Woldhuis. Bestuur en fractie herkennen zich nadrukkelijk niet in het door haar geschetste beeld en betreuren het dat zij haar zetel niet teruggeeft aan de partij.