Siemon Reker schrijft lijvige 'Biografie van het Gronings'

GRONINGEN - Bij In Boekvorm Uitgevers verschijnt dinsdag 15 maart 'Biografie van het Gronings' van Siemon Reker.

Siemon Reker schreef dit boek ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het boek bevat 1000 column-achtige teksten waarin kenmerken van het Gronings vroeger en nu aangestipt worden, aangevuld met een langere tekst met een samenvattend karakter.

Biografie van het Gronings

'Biografie van het Gronings' is een lijvig boek (1348 pagina’s) boordevol feiten over de taal in Groningen vanaf ongeveer 1200 tot 2016: de veranderlijkheid van tekens en hun uitspraak, woorden en hun betekenis, woordvormen, constructies. Er is veel aandacht voor wat de Groningers deden met en publiceerden over hun taal in de voorbije eeuwen, vanaf het Oudfries via het Middelnederduits naar wat meer en meer herkenbaar hedendaags Gronings is. Harm van der Veen schreef speciaal voor dit boek een stuk dat hoofdlijnen van de historie van de provincie Groningen bevat.

Siemon Reker

Siemon Reker (Uithuizen, 1950) was journalistiek actief bij het Nieuwsblad van het Noorden en de regionale omroep RONO/ Radio Noord en combineerde dat rond 1980 met een studie Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn doctoraal werd hij in 1983 medewerker aan het Nederlands Instituut van de RUG en aansluitend in 1984 aan het Nedersaksisch Instituut, waar hij de eerste streektaalfunctionaris van Nederland werd. Sinds de oprichting van het Bureau Groninger Taal en Cultuur aan de RUG (1996) is Reker hoofd van deze instelling. In 2001 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Groninger taal en cultuur en sinds 2007 is hij gewoon hoogleraar. Reker schreef diverse boeken over het Gronings, waaronder 'Deur de dook zai ik de moan' en 'Dat dou ik die nait noa' over teksten van Ede Staal, en hij ontwikkelde educatief materiaal, waaronder 'Kennismaking met het Gronings'. 'Biografie van het Gronings' is te bestellen via info@inboekvorm.nl en 0592-313976.