Mama Café gestart in 4 wijken van Groningen

Groningen - Stichting Noodhulp Nederland is in januari in 4 wijken van Groningen gestart met het project Mama Café. 

Het Mama Café is bedoeld voor jonge moeders die het in financieel opzicht niet breed hebben. Zij komen een jaar lang eens per maand, van 09.30 tot 11.30 uur, samen. Binnen deze intieme groep van ongeveer 8 moeders worden verschillende thema's aangekaart. Met iedere keer een andere gastspreker. Verder staat in ieder Mama Café een weggeeftafel, waarvan de moeders spullen mogen meenemen en/ of ruilen.

Andere wijken

Stichting Noodhulp Nederland is begonnen in de wijken Selwerd/ Paddepoel, Oosterparkwijk, Lewenborg en De Hoogte/ Korrewegwijk. Ze is echter voornemens ook in andere wijken van  de stad Groningen een Mama Café te starten. Dit met financiële steun van Wijken voor Jeugd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@noodhulpnl.nl. Het eerstvolgende Mama Café is donderdag 17 maart in Lewenborg. In De Hoogte/ Korrewegwijk staat maandag 21 maart een Mama Café geprogrammeerd, in de Oosterparkwijk woensdag 6 april en in in Selwerd/ Paddepoel donderdag 7 april.