Educatieve trip voor kinderen Voedselbanken Stad Groningen en Het Hogeland

Groningen - Kinderen van cliënten van de Voedselbanken Stad Groningen en Het Hogeland maken vrijdag 4 maart een educatieve reis naar Pieterburen. De kinderen worden rondgeleid in de zeehondencrèche, bezoeken Buitenplaats Noordkust en worden op friet en snacks getrakteerd.

De trip is bedacht door evenementenorganisator Arie Molenhuis (L'artiste on Tour) en diens neef Ulfert Molenhuis, voorzitter van Voedselband Stad Groningen. Dit in het kader van het strijdplan van Voedselbank Stad Groningen om armoede onder kinderen aan te pakken door ook educatieve voorlichting te geven aan deze kinderen. Zeehondencrèche Pieterburen en Het Groninger Landschap (Buitenplaats Noordkust) bleken snel bereid mee te werken. Datzelfde gold voor het Nationaal Bus Museum uit Hoogezand, dat tegen kostprijs 3 bussen levert. Lub Snijder, Ulfert Molenhuis' collega van Voedselbank Het Hogeland, regelde bovendien dat ook 45 kinderen van cliënten van die voedselbank meegaan.

Fondsen

4 fondsen - de Riki Stichting uit Amsterdam, de Bond van Orde, en de RK-organisaties Vincencius en Martinus - zorgen ervoor dat de kosten gedekt zijn.