Plannen ombouw Hoofdstation in Groningen verder uitgewerkt

Groningen - Groningen Spoorzone heeft het ambitiedocument 'Mooi Extra' gepresenteerd. Hierin zijn de fietsmaatregelen op het Hoofdstation uitgebreid met 2200 fietsparkeerplaatsen. De blauwe voetgangersbrug over de sporen verdwijnt bij de ombouw van het Hoofdstation. Deze voorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begin 2015 heeft Groningen Spoorzone het ambitiedocument 'Mooi' gepubliceerd, gemaakt door NL Architects. Hierin stonden de ruimtelijke ambities en aantal verkennende ontwerpen voor de ingrepen op het Hoofdstation.

Mooi Extra

2 onderwerpen vroegen om een nadere verdieping: de zuidentree en de kappen als verbindend element. Dat is uitgemond in 'Mooi Extra'. Dit heeft niet zo zeer een keuze voor een type kap opgeleverd, maar een formulering van de beoogde ambities en criteria, geïllustreerd met voorbeelden die hieraan in meer of mindere mate voldoen. Groningen Spoorzone - Voorkeursmodel station zuidzijdeHet document bevat ook ambitiecriteria voor het stationsplein aan de zuidzijde van het station. Hiervoor wordt wel een voorkeur voor een type stationsplein gepresenteerd met een geleidelijk oplopend maaiveld tussen zuid-entree en Parkweg. Hoe het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation eruit zal komen te zien, is nog niet duidelijk. Daarover start dit jaar de dialoog met de omgeving. Een van de vraagstukken daarbij is ook of het busstation naar de zuidzijde verhuist.

Fietstunnel en fietsparkeren

De gemeenteraad wordt voorgesteld definitief te kiezen voor de fietstunnel en de nieuwe ondergrondse fietsenstalling met tenminste 5000 plekken aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Op de oostflank van het nieuwe perronplein, achter het Hunzehuys, komen ook 2200 fietsparkeerplekken. Alle fietsenstallingen op het Hoofstation worden in de toekomst aangesloten op een informatiesysteem zodat duidelijk zichtbaar is welke stalling nog ruimte heeft. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij de zuidentree wordt bewaakt. De eerste 24 uur stallen wordt gratis, ook het stallen in het weekend is gratis.

De Blauwe Brug

Na de ombouw van het Hoofdstation verliest de Blauwe Brug, de voetgangersbrug over de sporen, grotendeels haar functie. Onderzoek heeft uitgewezen dat dan een kleine 30 % van de huidige gebruikers over blijft. Voor die gebruikers zijn na voltooiing van het Hoofdstation de nieuwe vrij toegankelijke reizigerstunnel en het Herewegviaduct beschikbaar. Daarom is besloten dat de Blauwe Brug verdwijnt. Groningen Spoorzone onderzoekt nog wanneer de brug weg moet. Hierbij is de inzet de tijd het verwijderen van de brug en de openstelling van de nieuwe voetgangerstunnel op het Hoofdstation kort te houden.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden op het Hoofdstation starten naar verwachting in 2018 met het opruimen van het opstelterrein aan de zuidzijde. Als alles volgens planning verloopt, is het station begin 2021 helemaal klaar.