Grenscorrectie tussen Groningen en Slochteren

Meerstad - Burgemeesters en wethouders van Groningen en Slochteren leggen hun gemeenteraden volgende maand het definitieve besluit voor om met ingang van 1 januari 2017 te komen tot een grenscorrectie voor Meerstad en omgeving.

De colleges van B en W willen daarbij bedrijven en inwoners in dit gebied financieel tegemoetkomen. Dit mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de keukentafelgesprekken. Ook zijn naar aanleiding van reacties nog enkele kleine grenswijzigingen aangebracht.

Inwoners gemeente Groningen

De grenscorrectie betekent voor de inwoners van Meerstad en een beperkt deel van de inwoners van Harkstede en Lageland dat zij per 1 januari 2017 overgaan naar de gemeente Groningen. Zij worden inwoners van de gemeente Groningen.

Overgangsregelingen

Omdat de ozb voor bedrijven in Groningen hoger is dan in Slochteren, stellen de beide colleges een getrapte overgangsregeling voor. Het voorstel is de ozb voor bedrijven in 5 jaar geleidelijk gelijk te trekken met die in de gemeente Groningen. Voor de hondenbelasting stellen de colleges ook een overgangsregeling voor, waarbij in het eerste jaar 50 % van het tarief van de gemeente Groningen wordt betaald, in het tweede jaar 75 % en in het derde jaar 100 %.

Postcodes

In verband met de grenscorrectie krijgen de betrokken adressen in het buitengebied van Harkstede en Lageland een nieuwe postcode. Deze wijzigin brengt voor inwoners en bedrijven mogelijk kosten met zich mee. De inwoners die een nieuwe postcode krijgen ontvangen hiervoor een vergoeding van 125 euro per adres. Voor de bedrijven in het gebied wordt een regeling op maat gemaakt, met een maximale vergoeding van 500 euro per adres.

Grenswijzigingen

Ten slotte zijn op basis van reacties enkele grenswijzigingen aangebracht ten opzichte van het eerdere voorstel. De gemeentegrens is zo gewijzigd dat de bestaande bebouwde kommen van de dorpen Harkstede en Lageland geheel in de gemeente Slochteren blijven liggen. Hetzelfde geldt voor een speelveldje in het dorp Lageland.

Nadere uitwerking

Als de gemeenteraden akkoord gaan, volgt nadere uitwerking. Ook tijdens deze uitvoeringsfase zullen de betrokken inwoners regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang.