'Wijken voor Jeugd on Tour' in Groningen

Groningen - De gemeente Groningen heeft Stadjers en organisaties in het voorjaar van 2015 gevraagd met ideeën te komen voor het mooier maken en versterken van de leefwereld van de jeugd en jongeren in de stad. Zij deed dit onder de noemer ‘Wijken voor jeugd’.

Hierop zijn ruim 170 ideeën ingediend. Voor 115 ideeën is ook budget beschikbaar gekomen voor de uitvoering.

Wijken voor Jeugd on Tour

Bijna een jaar later is het tijd om te bekijken wat er van al deze plannen en ideeën geworden is. Dat gebeurt tijdens ‘Wijken voor Jeugd on Tour’ Hierin worden 5 talkshows ('Talkshow Vertel') gehouden waarin deelnemers de resultaten presenteren van hun plannen, ideeën of activiteiten voor/ met en door de jeugd in hun wijk. Verder zijn er in iedere talkshow korte filmpjes en optredens.

Treslinghuis

De eerste talkshow vindt woensdag 9 maart van 13.30 - 17.30 uur uur plaats in het Treslinghuis. Daarop volgen talkshows op vrijdag 11 maart in De Semmelstee, zaterdag 12 maart in Het Dok, zaterdag 19 maart in 't Vinkhuys (om 09.00 uur en om 14.00 uur). Meer informatie: wij.groningen.nl/nieuws/welkom-op-wijken-voor-jeugd-on-tour-met-de-talkshow-vertel