Groninger Apotheken Vereniging komt met herzien Formularium én app

GRONINGEN - De Groninger Apotheken Vereniging (GAV) heeft de elfde editie van het Groninger Formularium uitgebracht.

Dit is een handboek met adviezen over geneesmiddelen bij veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Te denken valt aan diabetes, artrose en hart- en vaatziekten. Het Formularium is bedoeld voor zorgverleners in de eerste lijn, bijvoorbeeld huisartsen.

Groninger Formularium

Het Groninger Formularium is een 2-jaarlijkse uitgave. Het allereerste Groninger Formularium werd in 1991 uitgegeven. Het Groninger Formularium wordt samengesteld en up-to-date gehouden door een commissie die bestaat uit openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen. De standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap vormen het uitgangspunt van het Groninger Formularium. Er worden alleen geneesmiddelen in opgenomen die langer dan 3 jaar in Nederland zijn geregistreerd. Per geneesmiddel wordt aanvullende informatie vermeld, zoals de dosering en de toedieningsvorm.

Groninger Formularium-app

Dit jaar verschijnt het Groninger Formularium voor het eerst in de vorm van een app, die geïnstalleerd kan worden op tablet of smartphone. Gebruikers van de app kunnen onder meer zoeken op aandoening of geneesmiddel en komen dan meteen op de juiste pagina terecht. Het Groninger Formularium is te bestellen via de website van de GAV: gavgroningen.nl. De app is vanaf 31 maart beschikbaar in de App Store van Apple en de Google Play Store.

Groninger Gezinsbode