Gemeenteraad besluit woensdag over nieuwe binnenstad

Groningen - De gemeenteraad van Groningen neemt woensdag 24 februari een definitief besluit over de Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad.

In deze visie staan de plannen van burgemeester en wethouders voor het centrum van de Stad: meer ruimte voor voetgangers en fietsers en andere busroutes. Dat betekent bijvoorbeeld dat de stadsbussen niet meer op de Grote Markt komen. Afgelopen jaar is het plan in inspraak geweest. Daarnaast organiseerde de gemeente een ontwerpcafé waar met Stadjers en belanghebbenden over de plannen is gesproken.

Pendelbussen

Sommige partijen in de raad maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad voor ouderen, zorgbehoevenden en blinden en slechtzienden. Om de binnenstad ook voor ‘anders mobielen’ bereikbaar te houden wil de gemeente 3 alternatieven onderzoeken: de Binnenstadsbus (een systeem van kleine pendelbussen), de SunShuttle (een elektrisch treintje) en de Snap-Cab (een elektrische fietstaxi of golfkar).

Paviljoen in het water

Verder beslist de gemeenteraad woensdag over het bestemmingsplan voor de noordoosthoek van het Hoornsemeer. Dat plan maakt een paviljoen in het water bij het Hampshire Hotel, uitbreiding van het terras en vergroting van het meer met aanlegsteigers mogelijk. Daarnaast debatteert de raad over de thuiszorg in de stad en thuiszorgorganisatie TSN. Kort komt de toekomst van het A-kwartier aan de orde.

Live online

De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.