PvdA-actiedag in De Wijert in Groningen

Groningen - De stad-Groninger PvdA-fractie heeft voor zaterdag 27 februari een actiedag in De Wijert georganiseerd.

Wethouder Roeland van der Schaaf bezoekt samen met de fractieleden enkele woningen waar klachten zijn over achterstallig onderhoud. Daarnaast kijken de raadsleden Sebastiaan Ruddijs en Jan Pieter Loopstra samen met bewoners naar de verkeerssituatie. Vervolgens steken de PvdA’ers de handen uit de mouwen om zwerfafval te verwijderen en de wijk weer schoon en fris te krijgen.

De Wijert

De PvdA-fractie verruilt het Stadhuis iedere maand voor een bijeenkomst in een van de wijken van Groningen. In januari werd in De Wijert uitgebreid met bewoners gesproken over wat leeft in de wijk. Thema’s waren onder meer het achterstallig onderhoud van woningen, het verkeer in de wijk en zwerfafval. De PvdA-actiedag is uit deze bijeenkomst voortgevloeid. De actie start zaterdag om 13.00 uur bij De Vondelflat.