B en W vragen krediet voor kunstgrasveld en extra kleedkamers

Groningen - B en W van Groningen vragen de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor vervanging en renovatie van een aantal sportvoorzieningen.

B en W willen dit jaar onder meer een kunstgrasveld op sportpark Het Noorden vervangen en extra kleedkamers op Sortpark Corpus den Hoorn realiseren. Het krediet is ook bedoeld voor renovatiewerkzaamheden van sportvelden op Sportpark De Wijert en voor kleine renovatiewerkzaamheden op de sportparken West-end, De Parrel en Kardinge. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de natuurgrasvelden bespeeld kunnen worden volgens de onderhoudsnorm.

1,5 miljoen euro

Met de vervangings- en renovatiewerkzaamheden is in 2016 een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro gemoeid. Hiervoor is al geld gereserveerd in het meerjaren-vervangingsinvesteringsprogramma Sport van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie. De raad bepaalt of de gelden daadwerkelijk beschikbaar komen. Het is mogelijk dat sportverenigingen, door een deel van het werk zelf te doen, gemeentelijk geld overhouden dat ze mogen aanwenden voor andere onderhoudswerkzaamheden.

Overleg met verenigingen

De gemeente is in overleg met de verenigingen over de gewenste vervangingsinvesteringen in de komende jaren. De voorstellen worden voorgelegd aan de raad die de benodigde kredieten beschikbaar stelt.