Ruime voldoende voor onderhoud Stad

Groningen - Met een score van gemiddeld 95 % voldeed het onderhoud van de stad Groningen het afgelopen jaar ruimschoots aan de daarvoor door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse BORG-onderzoek (Beheer Openbare Ruimte Groningen). Deze inspectie wordt ieder jaar uitgevoerd door meer dan 120 betrokken Stadjers.

Beoordelingscriteria verlaagd

Vergeleken met 2014 is de score in 2015 met 2 % gestegen. Daar staat tegenover dat de beoordelingscriteria voor de onderdelen groen en schoon in 2014 verlaagd zijn. Dit vanwege doorgevoerde bezuinigingen. Vergeleken met de oude (hogere) eisen is een lichte teruggang te zien in de kwaliteit van de groen- en de schoonfacetten.

90% norm

Desalniettemin zou het eindcijfer voor het onderhoud van de stad, inclusief groen en schoon, nog steeds aan de voorheen gehanteerde criteria voldoen. Het streven is dat van alle gecontroleerde onderdelen (groen, wegen, straatmeubilair, verlichting, speeltoestellen) 90 % voldoet aan de norm die daarvoor is vastgesteld.

Betrokken bewoners

Al meer dan 10 jaar beoordeelt een vrij constante groep van betrokken bewoners en ondernemers het onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw. Tijdens deze BORG-schouw wordt gekeken naar het onderhoud van groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting. Ook kijken de schouwers of het schoon is in de wijk.

Nieuw wijkgroen

Om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen, werkt de gemeente met een flexibel in te zetten team, dat waar nodig opschietend groen of zwerfvuil snel kan aanpakken. Ook blijft de gemeente de vele particuliere initiatieven op dit gebied ondersteunen. Die samenwerking heeft een groot areaal aan nieuw groen in de wijken opgeleverd. Tientallen buurtmoestuinen, diverse buurtboomgaarden en vele geveltuinen kwamen op die manier tot stand. De gemeente ondersteunt daarnaast particuliere initiatieven om zwerfvuil in de wijk aan te pakken. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse actie 'Lentekriebels' in april of met de mogelijkheid buurtafvalbakken te adopteren.