Bewoners Schildersbuurt gratis naar Noordelijk Scheepvaartmuseum

Groningen - Bewoners van H.W. Mesdagstraat en –plein, Taco Mesdagstraat en – plein en Jozef Israëlsstraat en –plein in de Schildersbuurt in Groningen kunnen zaterdag 27 februari gratis naar de expositie ‘Mesdag, Mesdag, Israëls en de Schildersbuurt’ in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen.

De uitnodiging valt binnenkort in de bus en geldt voor maximaal 4 personen per huishouden. De tentoonstelling is in november van het Mesdagjaar 2015 geopend, het was toen 100 jaar geleden dat de Groninger schilder H.W. Mesdag in Den Haag overleed. Zondag 28 februari is de laatste mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken.

Mesdag, Mesdag, Israëls en de Schildersbuurt

‘Mesdag, Mesdag, Israëls en de Schildersbuurt’ toont bijzondere werken van de 19de-eeuwse Groningse schilders H.W. Mesdag, Taco Mesdag en Jozef Israëls. Er hangen werken met een duidelijke band met de provincie en stad Groningen zoals ‘De Mottenberg’ , van H.W. Mesdag, van de voormalige Groninger scheepswerf aan de Kleine der A.

Schildersbuurt

De Groningse Schildersbuurt krijgt speciale aandacht. Van de ontstaansgeschiedenis tot en met de huidige bewoners, van de architectuur tot interieurs. De tentoonstelling geeft ook antwoord op de vraag waarom deze 3 Groninger schilders al tijdens hun leven een ‘eigen’ straat in de nieuwe, chique wijk in Groningen kregen.

Kans op vaartochtje

Schildersbuurtbewoners die op 27 februari tussen 10.00 en 17.00 uur naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum komen, maken ook kans op een vaartochtje voor maximaal 12 personen met museumschip De Emma, op een moment naar keuze.