Punt voor Parkinson: zorg voor Parkinsonpatiënt in Maartenshof

Groningen - Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen hebben het initiatief genomen voor 1 centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.

Het doel is patiënten met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland betere zorg te bieden, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. De 3 betrokken partijen tekenden een overeenkomst waarin deze samenwerking is vastgelegd. Punt voor Parkinson is gevestigd in Maartenshof van Zorggroep Groningen en opent in mei 2016 zijn deuren.

Punt voor Parkinson

In Punt voor Parkinson is de specialistische kennis van de 3 zorginstellingen gebundeld, waardoor geïntegreerde zorg geboden kan worden. Er vinden polibezoeken plaats en patiënten kunnen er klinisch opgenomen worden. Doel is problemen vroegtijdig op te lossen en daarmee patiënten goed thuis te laten functioneren.

Voordelen voor Parkinsonpatiënt

Alle zorg op 1 locatie biedt de patiënt voordelen, omdat er korte lijnen zijn tussen de behandelaars. De geboden zorg in Punt voor Parkinson krijgt samen met de patiënt invulling. De Parkinson Vereniging is nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van Punt voor Parkinson. Het gezamenlijke initiatief van de 3 zorginstellingen sluit volledig aan bij het beleid van de overheid om zorgaanbieders op specifieke ziektebeelden meer te laten samenwerken; dit beleid is gericht op betere zorg voor de patiënt.

Parkinson-zorgnetwerk

Punt voor Parkinson in Groningen vormt de kern van het Parkinson-zorgnetwerk in Noord-Nederland dat momenteel wordt vormgegeven. Hierin zijn huisartsen, artsen en verpleegkundigen van andere ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, apothekers en paramedici vertegenwoordigd. Ook zorgverzekeraar Menzis is hierbij nauw betrokken. Menzis vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat hierdoor de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt is en er minder doorverwijzingen zijn. Punt voor Parkinson heeft een directe aansluiting bij het landelijke netwerk ParkinsonNet en het regionale Parkinson Platform Noord-Nederland.

Wetenschappelijk onderzoek

De bundeling van krachten op het gebied van patiëntenzorg in Punt voor Parkinson biedt tegelijkertijd een impuls aan het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van medicatie, behandelingen en hulpmiddelen. Ook wordt gekeken naar vermindering of preventie van motorische symptomen van de ziekte. Meer fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson.

Open voor patiënten

Punt voor Parkinson opent in mei 2016 zijn deuren. Vanaf dat moment gaan Parkinsonpatiënten van Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen voor hun polibezoeken naar Punt voor Parkinson. Op dit moment is in Maartenshof de noodzakelijke (ver)bouw hiervoor bezig.