Floris Boogaard lector Ruimtelijke Transformaties Hanzehogeschool Groningen

Groningen - Het College van de Hanzehogeschool Groningen installeert dr. ir. Floris Boogaard woensdag 24 februari lector Ruimtelijke Transformaties.

Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties richt zich op het veranderende stedelijke klimaat. Door klimaatontwikkeling kunnen intensieve regenbuien wateroverlast veroorzaken, kunnen hogere temperaturen leiden tot hittestress en kunnen langere droge perioden schade aan onze infrastructuur veroorzaken.

Floris Boogaard

Floris Boogaard is afgestudeerd aan de TU Delft op het gebied van stedelijk waterbeheer. In 2015 promoveerde hij aan dezelfde instelling op het gebied van ‘sustainable urban drainage.’ Hij heeft 18 jaar werkervaring als consultant bij adviesbureau Tauw. Als lector, senior adviseur en onderzoeker adviseert hij gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars over duurzame watersystemen en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring.