Groninger psycholoog Martin Appelo pleit voor 'leren lijden'

Groningen - Bij BOOM uitgevers Amsterdam is het boek 'Leren lijden' van de Groninger psycholoog Martin Appelo verschenen.

Martini Appelo pleit er in 'Leren lijden' open te staan voor lijden. Volgens de gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut geldt bij lijden de wet van de omgekeerde inspanning: wie ervan weg wil blijven, wordt er juist door ingehaald, en wie het omarmt, weet ermee om te gaan als het zich aandient. Het heeft, stelt Appelo, geen zin om te vechten tegen lijden wanneer de oorzaak ervan niet weg te nemen is. Soms moet lijden geleden worden. Appelo pleit voor een levenshouding die er rekening mee houdt dat deel en tegendeel elkaar nodig hebben om betekenis te krijgen. Leven en dood, goed en kwaad, genieten en lijden. Het een kan niet zonder het ander.

Brug tussen westers en oosters denken

Appelo baseert zich zowel op oosterse technieken, bijvoorbeeld mindfulness, als op westerse leertheorieën. Hij laat zien dat de verschillen niet zo groot zijn. Op basis van de grootst gemene deler tussen die 2 manieren van denken komt hij tot een heldere definitie van lijden.

'Leren lijden'

In 'Leren lijden' wordt stapsgewijs een definitie geformuleerd van lijden. Appelo onderscheidt 4 verschillende vormen van lijden en geeft 4 effectieve en 4 niet-effectieve manieren hoe ermee om te gaan. Aan de hand van 5 ervaringsverhalen laat hij zien hoe het lijden op een vriendelijke manier geleden kan worden.

Bezinning op de dood

Het boek wordt toegepast bij lotgenotengroep ‘Bezinning op de dood’ in psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren. De deelnemers, die weten dat zij gaan sterven, leren om het lijden niet weg te drukken, maar onder ogen te zien en te aanvaarden. Op basis van persoonlijke ervaringen en therapeutisch technieken leren de deelnemers vriendelijker om te gaan met het lijden.

Martin Appelo

Martin Appelo is gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als spreker, therapeut, docent en supervisor bij Cure & Care Development in Arnhem, Het Behouden Huys in Haren, Winston Speakers, de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en in zijn privépraktijk. Martin Appelo Leren lijden 9789089539427