Martini Ziekenhuis in Groningen opnieuw 'Top Employer'

Groningen - Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een van de 62 toonaangevende werkgevers die woensdag van het Top Employers Institute het certificaat 'Top Employer' ontvangen. 

Sjoerd van der Zee, stafdirecteur P&O van het Martini Ziekenhuis: "Als Martini Ziekenhuis zijn wij trots op het behalen van dit certificaat. In de afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat zij sterk in hun werk blijven staan, juist nu de zorg volop aan het veranderen is."

Sterk in je werk

Het Martini Ziekenhuis heeft in 2014, in samenwerking met de 5 Santeon-ziekenhuizen, het programma 'Sterk in je Werk' gelanceerd. Met daarin een breed aanbod van activiteiten die medewerkers helpen om vitaal, gemotiveerd en bekwaam te (blijven) werken. Thema’s die onder meer aan bod komen zijn de balans tussen werk en privé, talentontwikkeling en verandervermogen. Dit sluit aan bij de continue aandacht die het Martini Ziekenhuis heeft voor verbeteren en samenwerken. Van der Zee: "Wij richten ons op vernieuwing en snellere en betere dienstverlening. Dat vraagt van medewerkers dat zij wendbaar zijn en mee kunnen gaan in veranderingen zoals digitalisering, kwaliteitsverbeteringen, efficiency en klantgerichtheid."

Leiderschap

Een van de criteria waarop het Martini Ziekenhuis hoog scoorde bij de Top Employer-procedure is leiderschapsontwikkeling. Het ziekenhuis heeft een meerjarig leiderschapsprogramma ontwikkeld dat door alle leidinggevenden wordt gevolgd. "Zij gaan in gesprek om te kijken wat het team en de individuele medewerker nodig hebben om veranderideeën te vertalen naar de dagelijkse praktijk", legt Van der Zee uit. "Hiervoor reiken we hen diverse handvatten aan. Vorige week zijn we weer met een nieuw programma gestart, waarin de dynamiek van veranderen aan bod is geweest en alle leidinggevenden de opdracht hebben gekregen om een veranderplan voor hun team te maken."

Best Practices Onderzoek

In het kader van de Top Employer-procedure heeft het Martini Ziekenhuis bovendien het internationale HR Best Practices Onderzoek doorlopen. Om de validiteit van deze procedure te waarborgen, worden alle antwoorden door een onafhankelijke partij aan een audit onderworpen. Dit betekent dat de beoordeling is onderbouwd door onafhankelijk onderzoek.