Kruispunt Wilhelminakade aangepakt

Groningen - De gemeente gaat het kruispunt Wilhelminakade – Prinsesseweg aanpakken.

De kruising wordt door veel mensen gezien als complex en onoverzichtelijk. De gemeente heeft voorstellen gelanceerd voor de kruising bij de Herman Colleniusbrug. Er zijn vijf varianten: van het afsluiten van de brug voor autoverkeer tot een rotonde. Over de diverse opties gaat de gemeente op korte termijn praten met omwonenden.