Subsidie voor ammoniaksensor en online management-advies

Groningen - De bedrijven MadLogic BV en Jester BV krijgen een subsidie van 57.500 euro van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een digitaal platform voor strategisch managementadvies. Verder is ruim 108.000 euro beschikbaar voor het project 'Aquammonia'.

De bedrijven MadLogic BV uit Groningen en Jester BV uit Amersfoort werken samen in het project 'Strategy Toolstore'. Hiermee kunnen bedrijven tegen betaling zelf strategische analyses uitvoeren en daarmee hun organisatie verbeteren. Het platform is bedoeld voor kleinere mkb-bedrijven die vaak onvoldoende geld hebben om strategische adviseurs in te huren. Als het platform op de markt komt, levert dat op termijn ongeveer 6 arbeidsplaatsen op.

MadLogic

MadLogic ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor de zakelijke markt, door serious gaming te combineren met bedrijfsanalyse. Nadat de applicatie is ontwikkeld, gaat MadLogic deze samen met Jester BV op de markt brengen. Jester BV is een strategieadviesbureau dat in plaats van traditionele consultancy online instrumenten aanbiedt, waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen.

Aquammonia

Het project 'Aquammonia' krijgt ruim 108.000 euro subsidie voor het ontwikkelen van een sensor die continu en op afstand de hoeveelheid ammoniak in water kan meten. In dit project werkt de Hanzehogeschool samen met de bedrijven BioTransfer en SenzAir. Ammoniak is een giftige stof die vooral via mest in grond- en oppervlaktewater terecht kan komen en zo uiteindelijk ook in ons drinkwater. Nu wordt het drink- en oppervlaktewater op vervuiling met ammoniak gecontroleerd door regelmatig handmatig monsters te nemen, die in het laboratorium worden geanalyseerd.

Chip

'Aquammonia' is een systeem, waarmee de concentratie van ammoniak in het water zonder tussenkomst van personen op afstand gemeten en gemonitord kan worden. Dit gebeurt met een chip. Deze nieuwe techniek heeft verschillende voordelen: er kunnen continu metingen verricht worden, het kost weinig energie, weinig vloeistof en weinig personeel, alleen voor het onderhoud. Geïnteresseerde partijen zijn onder meer drinkwaterbedrijven en waterschappen. Naar verwachting gaan er in eerste instantie 10 à 12 mensen werken in een nieuw op te richten bedrijf, waar 'Aquammonia' geproduceerd wordt.

Innovatief Actieprogramma

De subsidies komen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 5 miljoen beschikbaar gesteld. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe inititatieven meer in behandeling genomen.