Bovengemiddelde rapportcijfers voor Noorderpoort Educatie

Groningen - Studenten zijn zeer tevreden zijn over hun opleiding bij Noorderpoort Educatie. Met een gemiddeld cijfer van een 8,2 scoort Noorderpoort hoog op algehele klanttevredenheid en waardering. Noorderpoort stijgt hiermee uit boven het landelijke gemiddelde van een 7,7. Dit blijkt uit een conceptrapport van Blik op Werk.

Het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk is uitgevoerd onder studenten die in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 hun inburgering bij Noorderpoort hebben afgerond. De resultaten van Noorderpoort zijn hierbij vergeleken met die van het gemiddelde van alle deelnemers aan het onderzoek.

Noorderpoort Educatie

Volgens de studenten biedt Noorderpoort Educatie een veilige leeromgeving en krijgen zij meer dan voldoende ruimte om rustig te kunnen studeren. Van de studenten geeft 75 % een 8, 9 of zelfs een 10 aan Noorderpoort. Met name de tevredenheid over de docenten is zeer groot. Geen enkele student geeft een onvoldoende. Noorderpoort Educatie stijgt op bijna alle tevredenheidsvragen uit boven de landelijke cijfers.

Keurmerk

Blik op Werk bepaalt onder andere op basis van de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek of ROC Noorderpoort Educatie het keurmerk Blik op Werk kan blijven voeren. Dan dient de norm ‘tevredenheid klanten’ behaald te zijn.

Blik op Werk

Blik op Werk zet zich in voor alle inwoners van Nederland, die kunnen, mogen en willen werken. Blik op Werk streeft naar eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Noorderpoort wil hierop aansluiten door ondersteuning te bieden aan mensen om hun zelfredzaamheid binnen de maatschappij te vergroten. Dit doet Noorderpoort Educatie door mee te doen aan cursussen in de Basiseducatie.

Cursusaanbod en inburgeringstrajecten

Noorderpoort biedt naast inburgeringstrajecten ook alfabetiseringscursussen, Nederlands voor anderstaligen en Staatsexamen Nederlands aan in de stad en provincie Groningen. Het cursusaanbod en de inburgeringstrajecten van Noorderpoort Educatie zijn bestemd voor studenten van 18 jaar en ouder.