Studente Hanzehogeschool Groningen krijgt Parc Prison Award

Groningen - Vierdejaarsstudente Sociaal Juridische Dienstverlening Annemiek Rode van de Hanzehogeschool Groningen loopt als honoursstudente stage bij de gevangenis HMP Parc Prison in Bridgend in Wales. Voor haar grote betrokkenheid bij recente ontwikkelingen in deze gevangenis op het gebied van gezinsbetrokkenheid krijgt zij de Parc Prison Award.

Daarnaast krijgt Annemiek binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen in Nederland een adviserende rol bij de oprichting van de eerste gevangenis in Nederland met een Family Based Approach, namelijk de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden.

Investors in Families Award

De HMP Parc Prison is de eerste gevangenis ter wereld die de Investors in Families (IiF) Award heeft gekregen. Investors in Families ondersteunt over de hele wereld organisaties om gezinsvriendelijker te worden. De organisatie heeft als doel de ouderlijke betrokkenheid bij het leren van de kinderen aan te moedigen en houdt zich bezig met het oplossen van problemen die directe invloed hebben op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen. Er zijn op dit moment wereldwijd meer dan 132 scholen met een IiF Award. HMP Parc Prison in Bridgend Wales is nu de eerste penitentiaire inrichting die onder het keurmerk valt.

Inzet Annemiek rode

Annemiek Rode heeft zich tijdens haar stage op allerlei gebied ingezet om de IiF Award voor de gevangenis binnen te halen. Zo heeft ze een bedrijfsbezoek afgelegd bij een school die de award al heeft, presentaties gegeven voor de visitatiecommissie en ervoor gezorgd dat er gesprekken plaats konden vinden met alle belanghebbenden, dus ook met de gedetineerden en hun families.