Subsidie Oranje Fonds voor HortusHof in Groningen

Groningen - De HortusHof in Groningen heeft een subsidie van 2500 euro gekregen van het Oranje Fonds.

De buurtmoestuin in Hortusbuurt-Ebbingekwartier kan hierdoor onder meer worden voorzien van meer moestuinbakken voor zowel buurtbewoners als voor leerlingen van groep 2 van de Borgmanschool. Verder wordt gedacht aan een kas en een bijenvolk. "Door deze uitbreiding zal er meer gelegenheid geschapen worden voor buurtbewoners om samen te komen op de HortusHof en gezamenlijk activiteiten te ontplooien", meldt initiatiefneemster Lotte-Marijn Millar-Knorr van de mei 2015 gestarte HortusHof. "Zo wordt er met een werkgroep gewerkt aan een lespakket dat kan worden gebruikt om de kleuters te onderwijzen. Verder is een groep samengesteld om activiteiten te ontwikkelen en staan open tuindagen gepland." "Door de toekenning van het Oranje Fonds heeft de gemeente besloten ons eenzelfde bedrag te schenken. Offertes vliegen ons nu om de oren en kassen worden bekeken en vergeleken. Gesprekken met de Borgmanschool hebben plaatsgevonden." De HortusHof hoopt in maart gebruik te kunnen maken van de nieuw aangeschafte goederen.