Informatie- en debat-avond Zuidelijke Ring Groningen

Groningen - De Vereniging Groningen Verdient Beter houdt vrijdag 29 januari een informatie- en debatavond over de Zuidelijke Ring Groningen. Plaats van handeling is buurtcentrum Poortershoes in Groningen.

Thema is: ‘De Oosterpoort geïsoleerd met een groen randje?’. Voorzitter prof. dr. Pieter Sauer van de Vereniging Groningen Verdient Beter belicht de voord- en nadelen voor de Oosterpoort. Bestuurslid Geert Hovingh van buurtvereniging De Rivierenbuurt, hij is docent architectuur/ stedenbouw, zet uiteen hoe de plannen in de loop der tijd zijn veranderd. Vervolgens is er tijd en ruimte voor vragen en debat. De openbare bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.