Maand van de Spiritualiteit: lezing over Moderne Devotie

Groningen - [caption id="attachment_59652" align="alignright" width="107"] Interieur van de remonstrantse kerk.[/caption]

GRONINGEN - Mathilde van Dijk geeft donderdag 11 februari een lezing in de remonstrantse kerk in Groningen. Deze lezing, die plaatsvindt in het kader van de Maand van de Spiritualiteit, is getiteld: 'Werk en leven in balans - De Moderne Devotie als voorloper van vrijzinnige spiritualiteit'.  Doelstelling van de Maand van de Spiritualiteit is toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Lezing

In haar lezing onderzoekt Mathilde van Dijk hoe de Moderne Devotie - volgens de 19de-eeuwse kerkhistorici Ypeij en Dermout de start van de reformatie - kon uitgroeien tot icoon van vrijzinnige spiritualiteit. Daarbij focust ze vooral op de verbinding van werk en leven.

Mathilde van Dijk

Dr. Mathilde van Dijk is universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom en genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen. De lezing is georganiseerd door de Remonstrantse gemeente Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed. Aanvang: 19.30 uur. Entree: gratis.

Groninger Gezinsbode