Natuurmonumenten krijgt geld voor toegankelijker Piccardthofplas en Kardinge

Groningen - Mensen met een beperking ervaren veel obstakels bij het bezoeken van natuurgebieden. Natuurmonumenten ontvangt dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij 1.965.000 euro om 40 natuurgebieden in Nederland toegankelijker te maken. Hieronder vallen ook de natuurgebieden Piccardthofplas en Kardinge in Groningen.

De Postcode Loterij maakte dit dinsdagavond bekend tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Natuur ontoegankelijk

Voor ruim 4 miljoen volwassenen en kinderen in Nederland met een lichamelijke, motorische, zintuiglijke en/ of verstandelijke beperking is natuur onbereikbaar of ontoegankelijk. Zij ondervinden moeilijkheden ten aanzien van bereikbaarheid, oriëntatiemogelijkheden en informatievoorziening.

Verbeteringen

In de komende 3 jaar gaat Natuurmonumenten diverse maatregelen treffen om de gebieden toegankelijker te maken:
  • verbetering van de bereikbaarheid van de natuurgebieden, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en toiletten;
  • fysieke barrières, zoals wildroosters en klaphekken, waar mogelijk wegnemen;
  • verbetering van de informatievoorziening zodat de onzekerheid of een bezoek aan een natuurgebied haalbaar is, wordt weggenomen.

Partners

Natuurmonumenten werkt in dit project samen met organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking, zoals het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Kenniscentrum Groen & Handicap.