Subsidie van 40.000 euro voor Stichting Floreshuis Groningen

Groningen - Stichting Floreshuis Groningen krijgt een subsidie van € 40.000 van het Oranje Fonds voor een nieuw wijkcentrum in de Korrewegwijk/ Indische Buurt.

Op de plaats van het oude Floreshuis aan het Floresplein komt in juli 2016 een nieuw wijkcentrum. Het oude wijkcentrum, inmiddels gesloopt, dateerde uit 1960 en was dringend aan vervanging toe. Niet alleen vanwege het intensieve gebruik maar het voldeed ook niet meer aan de eisen van de tijd. Samen met de gemeente Groningen en de eigenaar, woningcorporatie Lefier, heeft Stichting Floreshuis het plan ontwikkeld om te komen tot een nieuw wijkcentrum met een nieuwe opzet: wijkbewoners nemen in het gebruik het voortouw.

Pilot

Het Floreshuis is een pilot voor de gebied-gebonden aanpak die de gemeente Groningen nastreeft: meer samenwerking met burgers en ondersteuning op maat.

Ontspannen, werken, studeren, informatie en advies

In het nieuwe Floreshuis kunnen de wijkbewoners terecht voor ontspanning en gezelligheid, maar ook om te werken, te studeren, voor informatie en advies en voor hulp en zorg. De organisatie wordt gerund met een groot aantal vrijwilligers. Zij leggen waar mogelijk verbinding tussen wijkbewoners onderling en met de professionele samenwerkingspartners: MJD, Centrum voor Jeugd en Gezin, STIP, het Wij-team, TSN Thuiszorg, Lentis (GGZ), het Alfa-college en Humanitas. Tevens is in het Floreshuis gelegenheid voor werkervaringsplekken en dagbesteding.

Huiskamer en buurtrestaurant

Er komt een huiskamer voor de jeugd in de wijk en het populaire buurtrestaurant l’Eetudié zal zijn intrek in het 'nieuwe' Floreshuis nemen. Met de subsidie van het Oranje Fonds kunnen beide zaken , huiskamer en keuken, met nieuwe spullen worden ingericht.

Planning

De bouw is in december gestart. Naar verwachting kan het gebouw in juli de deuren openen. Tot die tijd heeft het Floreshuis een onderkomen in de voormalige lagere school aan de Van Oldebarneveltlaan 6 in Groningen.