Stijging WW in Groningen in december

Groningen - Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in december met 2,2 % toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Groningen telde eind december 4883 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen exact even veel WW-uitkeringen.

Stijging in december

Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.