Groningen trekt 22,5 miljoen euro uit voor herinrichting binnenstad

Groningen - Burgemeester en wethouders van Groningen willen de komende 5 jaar 22,5 miljoen euro investeren in de herinrichting van de openbare ruimte in de binnenstad.

Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ willen B en W ongeveer 20 % extra ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven wel de binnenstad bedienen. Verder willen B en W economie, vrijetijdsbesteding, leefbaarheid, werken en wonen in het centrum stimuleren.

225.000 inwoners

De verwachting is dat de stad Groningen de komende 10 jaar flink doorgroeit, naar 225.000 inwoners. Dat vergroot de druk op de binnenstad en leidt volgens B en W tot bijvoorbeeld overlast van geparkeerde fietsen en een toenemend gevoel van verkeersonveiligheid. De beschikbare ruimte in de binnenstad zal zonder maatregelen zorgen voor stagnatie in groei en gebruik, menen B en W. De komende jaren staat daarom het slimmer en beter omgaan met de beperkte beschikbare ruimte centraal.

Uitkomst inspraak en dialoog

Afgelopen jaar is het plan ‘Bestemming Binnenstad’ in inspraak geweest. Daarnaast hield de gemeente een ontwerpcafé waar met Stadjers en belanghebbenden over de plannen is gesproken. De inspraakreacties (in totaal 74) en de dialoog tijdens het ontwerpcafé hebben veel input opgeleverd voor het definitieve plan. Zo heeft het college besloten dat er een vorm van alternatief vervoer komt voor anders-mobielen en komen er maatregelen voor overlast door (geparkeerde) fietsen.

Besluit gemeenteraad

Eén van de eerste projecten is de herinrichting van de Brugstraat, Astraat en Munnekeholm aan de westkant van de binnenstad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind februari een besluit neemt over 'Bestemming Binnenstad'.