Groningen stelt krediet beschikbaar voor MFA De Wijert

Groningen - De gemeente Groningen stelt extra budget van € 2,45 miljoen beschikbaar voor de bouw van MFA De Wijert. Hiermee is de financiering van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor De Wijert rond.

De bouw start september 2016 zodat de gemeente de accommodatie voor het begin van het schooljaar 2017-2018 kan opleveren. Groningen laat het MFA bouwen op de hoek van de Van Iddekingeweg en de Van Lenneplaan. Het ontwerp van het MFA is van Atelier Herman Herzberger (AHH). De accommodatie gaat vanaf 2017 onderdak bieden aan de hoofdvestiging van de Tamarisk, kinderopvang, een filiaal van het Groninger Forum en een spelhal, die bestaat uit 2 gymzalen. Groningen bouwt de nieuwe MFA naast de oude sporthal. De oude sporthal kan voorlopig blijven staan en wordt pas gesloopt nadat de sporthal op het Europapark in gebruik is genomen.