Miljoenensubsidies voor onderzoekers UMCG

Groningen - 2 onderzoekers van het UMCG, psycholoog Marieke Wichers en moleculair oncoloog Marcel van Vugt, ontvangen een grote wetenschappelijk subsidie van de EU.

De European Research Council verblijdt beiden met de Consolidator Grant, een Europese subsidie voor talentvolle, excellente onderzoekers met 7 tot 12 jaar ervaring als zelfstandig onderzoeker. Zowel Wichers als Van Vugt ontvangt een bedrag van 2 miljoen euro.

Marcel van Vugt

Marcel van Vugt is hoogleraar moleculaire oncologie in het UMCG. Hij ontvangt de EU-subsidie voor zijn onderzoek naar replicatiestress. Tumorcellen maken veel fouten tijdens hun celdeling. Een groot deel daarvan ontstaat tijdens het verdubbelen van hun DNA; een proces dat DNA-replicatie heet. De gedachte is dat dit bij bepaalde tumoren vaker voor komt, met name bij zeer agressieve tumoren zoals triple-negatieve borst kanker en eierstokkanker. Dit fenomeen heet 'replicatie-stress'. In zijn onderzoek gaat Van Vugt na hoe tumorcellen weten te overleven met grote hoeveelheden replicatie-stress. Hij gaat onderzoeken welke genen hierin een rol spelen en of het therapeutische waarde heeft om ze te remmen in kankercellen. Daarnaast gaat hij een methode ontwikkelen die ‘replicatie stress’ kan meten in tumorweefsel.

Marieke Wichers

Marieke Wichers is hoogleraar dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie en werkt bij het Interdisciplinary Center for Psychopathology and Emotion regulation (ICPE) van het UMCG. Zij onderzoekt waarschuwingssignalen voor kantelpunten in psychiatrische symptomen. Het verloop van psychiatrische klachten van mensen gaat op en neer. Het kan een tijd lang heel goed gaan met bijvoorbeeld een patiënt die in het verleden een depressieve episode heeft gehad. Toch kan deze patiënt op een bepaald moment plotseling weer terugvallen. Een cruciale vraag is of dit soort plotselinge kantelpunten te voorzien zijn. Wichers gaat onderzoeken of deze verschuivingen in psychiatrische symptomen worden voorafgegaan door waarschuwingssignalen. Dit zou dan patiënt-specifieke informatie kunnen opleveren over de nadering van een kantelpunt in klachten. Ze gaat in deze studie na of psychiatrische stoornissen zich gedragen als zogeheten complex dynamische systemen.