Protest tegen gaswinning: fakkeloptocht in Groningen

Groningen - In Groningen is vrijdagavond geprotesteerd tegen de gaswinning in Groningen. Ruim 500 mensen liepen mee in een fakkelocht door het centrum van Groningen. Onder hen enkele Tweede Kamerleden die eerder die dag spraken met gedupeerde bewoners.

De fakkeltocht tegen de gaswinning in Groningen was georganiseerd door Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging (GBB). Aanleiding vandaag was het besluit van minister Henk Kamp om maximaal door te gaan met de gaswinning in Groningen.

Veilig wonen

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging: "Veilig wonen moet 100 % gegarandeerd worden. Ook voor Groningers. Dit kabinet en de NAM hebben niet onze veiligheid voorop staan, maar de miljarden die ze verdienen met de gaswinning. Dat heeft gezorgd voor veel verloren jaren. De winning moet op korte termijn terug naar minder dan 12 miljard kuub, het veilige niveau volgens experts, vervolgens moet de winning planmatig snel naar 0."

Duurzame toekomst

Naast Groningers liepen ook mensen uit andere delen van het land mee. Zij steunen de Groningers en willen dat Nederland zo snel mogelijk overstapt naar een volledig duurzame energievoorziening. Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: "Na het klimaatakkoord in Parijs moet Nederland fikse stappen zetten. We moeten af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas, alle huizen en gebouwen moeten energieneutraal."

Handen ineen slaan

Teuling benadrukte tijdens het protest hoe belangrijk het is dat mensen in actie komen: "Wij moeten de handen ineen slaan, Groningers en niet-Groningers, en blijven protesteren. Dat actievoeren helpt hebben we de afgelopen jaren laten zien hier in Groningen. Zonder de protesten en acties van iedereen hier op het plein zou de gaswinning gewoon nog boven de 40 miljard kuub zitten, zoals in 2013 en 2014."