Patiënten tevreden over zorgverlening Ambulancezorg Groningen

Groningen - Patiën zijn in het algemeen bijzonder tevreden over de zorgverlening van Ambulancezorg Groningen. Dat blijkt uit het onderzoek naar patiëntenervaringen dat Ambulancezorg Groningen in 2015 hield in samenwerking met Zorgbelang Groningen.

Op basis van interviews hebben patiënten en bij de zorg aanwezige familieleden of andere naasten zich geuit over hoe ze de zorg hebben ervaren. Gebleken is dat de patiënten zich gehoord voelen, serieus worden genomen en goed zijn behandeld.

Attitude

Ambulancezorg Groningen investeerde veel in de kwaliteit van de medische aspecten van zorg. Nu wordt de aandacht ook op attitude gericht. Hoewel de klanttevredenheid bovengemiddeld hoog is, valt er nog winst te behalen op het gebied van bejegening, weet Ambulancezorg Groningen. Om dit te kunnen meten heeft Zorgbelang Groningen, een provinciale organisatie die zich vanuit het perspectief van patiënten bezighoudt met kwaliteit van zorg, als onafhankelijke partij onderzoek gedaan.

Interviews

Om een objectief beeld te krijgen heeft Zorgbelang Groningen een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd door interviews af te nemen onder patiënten en naasten die gebruik hebben gemaakt van Ambulancezorg Groningen. Hierbij is onderzocht hoe ze de zorg hebben ervaren, hoe ze waren bejegend en welke verbeterpunten mogelijk zijn. De geïnterviewde patiënten en hun naasten zijn in het algemeen erg tevreden over de zorg die zij kregen van Ambulancezorg Groningen.

Verbeterpunten

Aangedragen verbeterpunt hadden vooral betrekking op de bejegening door ambulancepersoneel. “We kunnen als organisatie trots zijn op deze uitkomsten”, vindt directeur Bert Benthem van Ambulancezorg Groningen. “Het leveren van goede zorg en tevreden patiënten, dat is waar je het werk voor doet. De komende tijd zullen we ons gaan richten op de aangedragen aandachtspunten om de zorgverlening nog beter te kunnen maken.”