Nieuwe hulppost in Groningen voor onbedoeld zwangere vrouwen

Groningen - Siriz, landelijk expert bij onbedoelde zwangerschap, krijgt een hulppost in de vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen.

Alice Vellinga en Ronald Zoutendijk, bestuurders van respectievelijk Het Kopland en Siriz, ondertekenen maandag 18 januari een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de samenwerking is expertise uit te wisselen en elkaar vlot te vinden. Het Kopland en Siriz bundelen hun krachten om de hulp aan kwetsbare vrouwen in de provincie Groningen te optimaliseren. Het Kopland biedt onder meer hulp bij huiselijk geweld en vrouwenopvang aan in Groningen. Siriz begeleidt vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.

Specialistisch netwerk

Door de samenwerking kunnen Het Kopland en Siriz naar elkaar doorverwijzen als er behoefte is aan specialistische hulp bij huiselijk geweld of een onbedoelde zwangerschap. Samen vormen zij een breed, maar specialistisch netwerk om vrouwen die in deze kwetsbare posities zitten.

Hulppost Siriz

In de hulppost van Siriz in de vrouwenopvang van Het Kopland aan het Martinikerkhof 11 zal een maatschappelijk werker van Siriz onder andere keuzegesprekken voeren en vrouwen begeleiden die onbedoeld zwanger zijn. Siriz biedt daarnaast begeleiding aan jonge (aanstaande) moeders in het leef-/leerhuis in Groningen van de Stichting Chavah. De samenwerking bestaat verder uit het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van gedragswetenschap, omgaan met situaties van (dreigend) huiselijk geweld, zorg voor jonge (aanstaande) moeders en keuzebegeleiding bij een onbedoelde zwangerschap.