Groningen pionier bij het vrijgeven van financiën op detailniveau

Groningen - Het huishoudboekje van zowel de provincie als de gemeente Groningen is vanaf vrijdag 15 januari in detail terug te vinden op de website Openspending.nl van de Open State Foundation.

Inkomsten en uitgaven zijn hiermee inzichtelijker dan ooit en de data zijn herbruikbaar in tal van toepassingen. De provincie en de gemeente zijn de eerste overheden die deze informatie op dit detailniveau vrijgeven als open data.

Transparantie

Gedeputeerde Patrick Brouns: "De provincie Groningen was als eerste provincie zichtbaar op Openspending. In ons collegeprogramma is nadrukkelijk opgenomen dat wij transparant willen zijn en zoveel mogelijk data digitaal willen ontsluiten. Meer inzicht in de detailgegevens sluit volledig aan bij de wens van onze Staten." Wethouder Ton Schroor: ‘‘Transparantie staat in de gemeente Groningen hoog op de agenda, dus ook op het gebied van financiën. De gedetailleerde financiële informatie die wij aangeleverd hebben voor de pilot Openspending wordt nu gepubliceerd en daarmee krijgen onze inwoners meer zicht op onze inkomsten en uitgaven."

Behoefte aan gedetailleerde informatie

Op Openspending.nl werden al begrotingen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen van alle gemeenten, provincies en waterschappen vrijgegeven. Deze gegevens worden op een geaggregeerd niveau vrijgegeven. Onderzoek van de Vrije Universiteit onder raadsleden, ambtenaren en journalisten wees uit dat er behoefte was aan meer gedetailleerde informatie. Directeur Arjan El Fassed van de Open State Foundation: "Op Openspending kwam je eerder posten tegen als 'aankopen niet duurzame goederen', detaildata laten bijvoorbeeld zien dat het geld uitgegeven is aan opleiding van het personeel, werkbezoeken of ICT-uitgaven."