UMCG maakt ruimte voor innovatie en verbouw

Groningen - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) maakt ruimte voor innovatie en verbouw. Die boodschap stond centraal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 12 januari.

Om innovatieve en excellente patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding te kunnen blijven bieden, gaat het UMCG de komende jaren investeren in een nieuw operatiecentrum, nieuwe intensive care units en een acute opnameafdeling. Ook komt er een nieuwe clusterindeling van poliklinieken, waarbij de zorg rond patiëntgroepen is georganiseerd in plaats van rond medische specialismen, zodat de zorg efficiënter en meer patiëntgericht wordt.

Verpaupering

“Het huidige gezondheidszorgsysteem gaat uiteindelijk leiden tot een verpaupering van de infrastructuur van zorg”, zei bestuursvoorzitter Jos Aartsen. “De zorguitgaven zijn weliswaar beteugeld, maar er is nauwelijks ruimte voor innovatie. Om onze ambities te realiseren, moeten we dus kritisch kijken naar de bedrijfsvoering en zo geld vrijmaken voor de vernieuwing van onze infrastructuur.”

Besparingen

Daarom gaat het UMCG 4 jaar lang 10 miljoen euro aan besparingen realiseren door onder andere kritisch te kijken naar inkoop, externe inhuur, standaardisatie van werkprocessen en een efficiëntere inzet van diagnostiek. Tegelijkertijd worden scherpe keuzes gemaakt in het zorgaanbod door te focusseren op de complexe zorg en de basiszorg over te dragen.

Publiek-maatschappelijke taak

Aartsen benadrukte dat het tot de publiek-maatschappelijk taak van een UMC behoort om te innoveren en complexe zorg te bieden aan patiënten die hiervoor nergens anders terecht kunnen. Het aantal patiënten met kanker stijgt, orgaantransplantaties nemen toe en in de acute zorg zal verdere concentratie plaatsvinden. “Het zorglandschap verandert en samen met de regio nemen we het voortouw om ervoor te zorgen dat patiënten de beste behandeling op de juiste plek krijgen. Dat betekent ook dat we de oncologische zorg voor patiënten goed regelen en dat we in de Duitse grensregio gezamenlijk optrekken in infectiepreventie en antibioticaresistentie. Dat doen we door te investeren in ketenzorg en in het bouwen van vitale netwerken”, aldus Aartsen.

Oproep aan landelijke politiek

Aartsen eindigde zijn speech met een oproep aan de landelijke politiek om nu echt de verantwoordelijkheid te nemen voor de compensatie van de aardbevingsschade, de leefbaarheid en het welzijn van de regio, en de inwoners van Noordoost-Nederland gelijk te stellen aan de rest van Nederland.

Prijsuitreikingen

Traditiegetrouw werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook de prijzen voor excellente onderzoeker, opleider en zorgprofessional uitgereikt. De Zorgprofessional van het Jaarprijs werd uitgereikt aan Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist bij het Centrum voor Thuisbeademing, voor haar innovatieve onderzoek naar het instellen van chronische ademhalingsondersteuning van patiënten in de thuissituatie. Hiddo Lambers Heerspink, onderzoeker bij Klinische Farmacologie, won de Onderzoeksprijs voor zijn excellente onderzoek naar medicatie tegen type 2 diabetes - waarover hij publiceerde in onder meer The Lancet - en het verkrijgen van onder andere een VIDI-beurs. De Onderwijs- en Opleidingsprijs ging dit jaar naar Janniko Georgiadis, universitair docent en hoofd (en hét gezicht) van Anatomie(-onderwijs), voor het vormgeven van vernieuwend onderwijs met gebruik van digitale hulpmiddelen. De Mandema-stipendia, een persoonsgebonden subsidie waarmee jonge, gepromoveerde arts-onderzoekers tijdens hun opleiding een eigen onderzoekslijn kunnen opbouwen, gingen naar Tim Berendsen (Chirurgie), Anouk van der Hoorn (Radiologie) en Hanna van Loo (Psychiatrie).

Gecertificeerd

Het UMCG ontving zelf ook een prijs: als eerste universitair medisch centrum is het ziekenhuis integraal gecertificeerd volgens het ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem.