Bijeenkomst Koninklijke Visio over invloed van verlichting bij slechtziendheid

Haren - Koninklijke Visio in Haren houdt maandag 18 januari een informatiebijeenkomst over de invloed van verlichting en contrast op het zicht. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen bij wie het zicht langzaam minder wordt en voor slechtziende mensen.

Voor de ruim 350.000 mensen met (zeer) beperkt zicht in Nederland is de wintertijd een periode waarin het vaak lastig is om zich buiten én binnen te kunnen oriënteren. Verlichting en contrast zijn van grote betekenis voor het zien. Er zijn mogelijkheden om het zicht te verbeteren door het aanpassen van het licht en de verlichting. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van contrast.

Mogelijkheden van verlichting

Tijdens deze bijeenkomst krijgen slechtzienden inzicht in de mogelijkheden van verlichting, de verschillende soorten, sterkten en vormen, zonwering en het gebruik van contrast. Ze kunnen ook zelf ervaren wat goed licht doet bij bijvoorbeeld lezen of tv kijken. De bijeenkomst vindt plaats bij Visio Revalidatie & Advies. Tijd: 13.30 - 15.30 uur.