Start Energy Challenges Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag

Groningen - De Energy Challenges Groningen gaan weer van start. Tot de zomervakantie strijden 14 scholen in de provincie Groningen om de prijs voor de beste energiecampagne.

Het team dat het meeste energie bespaart en de meeste mensen weet te bereiken en te activeren, wint de wedstrijd. De campagne wordt vrijdag 15 januari om 09.30 uur feestelijk afgetrapt tijdens SummerLabb op Eurosonic Noorderslag aan de Oosterkade in Groningen.

Kick-off

De leerlingen worden tijdens de kick-off uitgedaagd en geënthousiasmeerd. Daarvoor worden zij ontvangen op de winterse editie van SummerLabb op Eurosonic Noorderslag, een intiatief van presentator en programmamaker Jan Douwe Kroeske. Op SummerLabb laat een breed scala aan bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden jongeren op een interactieve manier kennismaken met innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Scholenstrijd

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen en om ook de omgeving daarbij te betrekken.

Meten is weten

De jongeren kunnen de effecten van hun campagne zien en meten. In de scholen zijn slimme meters en monitoringssoftware geplaatst, die het gas- en elektraverbruik realtime inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast wordt op de scholen een thermografische scan uitgevoerd, door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist. Zo wordt zichtbaar waar warmte verloren gaat door bijvoorbeeld slechte isolatie.

15 % besparing

De ervaring van eerdere projecten leert dat door monitoring, analyse, educatie en bewustwording een gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot gemiddeld 15 % per school oplevert. Het project heeft bovendien een positief effect op het energieverbruik bij de scholieren thuis.