Eerste exemplaar tijdschrift Groninger Kerken voor bisschop

Groningen - Stichting Oude Groninger Kerken heeft op Driekoningen (woensdag) het eerste exemplaar van haar tijdschrift 'Groninger Kerken aangeboden aan bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Dit omdat het gehele tijdschrift in het teken staat van katholieke schuilkerken in stad en provincie Groningen in de 17de en 18de eeuw. Groninger Kerken is een kwartaaltijdschrift over alles wat met kerken in Groningen te maken heeft. Anja Groeneveld-Smit, die als vrijwilliger historisch onderzoek verricht bij de SOGK, verzorgde de tekstuele inhoud van dit themanummer.