Raadsfractie PvdA vergadering in Vondelflat in de Wijert

Groningen - De Groninger PvdA-fractie verruilt het stadhuis regelmatig voor een bijeenkomst in de wijken. Maandag 11 januari komen de PvdA-raadsleden naar de Wijert. De fractie vergadert vanaf 20.00 uur in de Vondelflat.

Wijkbewoners kunnen daarbij met de raadsleden in gesprek over wat er speelt in de wijk. In elk geval willen de fractieleden graag horen wat de bewoners vinden van het verkeerscirculatieplan en de openbare ruimte in hun wijk. Ook willen de raadsleden horen of de veranderingen in de zorg en jeugdzorg effect hebben op persoonlijke omstandigheden.