Burgemeester Groningen: "Nu volkomen duidelijk dat Groningers schaamteloos zijn misleid."

Groningen - De gemeente Groningen stapt naar de rechter om bezwaar aan te tekenen tegen het Gaswinningsbesluit van minister Kamp.

De stad volgt daarmee de Groninger '9+2-gemeenten' en de provincie Groningen die deze stap al eerder aankondigden. Bewijs van misleiding Vandaag werd de definitieve versie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. Eerder lekten de belangrijkste conclusies al uit. Burgemeester Peter den Oudsten hierover: "Er is  onder de Groninger bevolking een grote ingehouden woede. Nu is er tenminste het bewijs dat die Groninger bevolking jarenlang schaamteloos is misleid. Dit is een ongelofelijk pijnlijke affaire." Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken en de NAM tot 2013 alleen maar oog hebben gehad voor de opbrengsten. De macht lag in de handen van een old-boysnetwerk en de veiligheid van de Groningers werd jarenlang genegeerd. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft tot 2013 gefaald. Het KNMI en TNO wordt een 'passieve houding' verweten Natuurlijke of rechtspersonen Als u of ik als privépersoon jarenlang schade zou toebrengen aan andermans eigendom, dat wist, maar dat met leugens en valse rapporten zou ontkennen, zouden we waarschijnlijk voor de strafrechter komen. Gaat de stad iets in die richting ondernemen? Burgemeester Den Oudsten: "Dat is moeilijk. De mensen die er nu zitten, zijn niet altijd de mensen die er toentertijd zaten." Juridisch gaat echter om bedrijven en niet om natuurlijk personen. Zijn die niet aan te pakken? Den Oudsten: "Het gaat ons er nu in eerste instantie om, dat het vertrouwen van de bevolking wordt hersteld. We moeten de bevolking het geloof teruggeven dat er een instantie komt die onafhankelijk functioneert. Er komt met deze rapporten in de hand langzamerhand een steeds sterkere positie voor de bevolking. We willen bereiken dat de veiligheid echt gaat meewegen als aspect in de besluitvorming. We hangen daar geen getal aan wat betreft de maximum gaswinning." Samen De stad wil in haar bezwaar tegen het gaswinningsbesluit samen optrekken met de provincie en de Groninger gemeenten die zich hebben verenigd in de 9+2-gemeenten. Vandaag spreekt de gemeenteraad van Groningen over het gasbesluit.