HB-Café in Groningen: HB vs ASS

GRONINGEN - Hoogbegaafdheid versus autisme. Dat is het thema van het HB-Café dat vrijdag 1 februari plaatsvindt in Best Western Hotel - Groningen Centre.

Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid in omloop. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) gaat uit van het Delphi-model, waarin iemand met hoogbegaafdheid een snelle en slimme denker is die complexe mentale taken aankan en daarnaast autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard is.

Hij of zij schept plezier in creëren en is sociaal gevoelig. Soms is evident dat informatie anders (in ieder geval sneller) verwerkt wordt.

Autisme

Het probleem bij autisme (ASS) ligt in het feit dat vooral sociale informatie niet adequaat verwerkt wordt, waardoor de ander aanvoelen en afstemmen op de ander bemoeilijkt wordt. Mensen met ASS worden dan ook vaak als ‘sociaal onhandig’ beschouwd.

Het is soms echter moeilijk om het verschil tussen beide zaken te kunnen herkennen en te weten waar de uitzonderlijkheid van de geest over gaat in een uitzondering.

Sanne E. Vink

Sanne E. Vink gaat in het HB-Café in op vragen als: wanneer is het ‘anders zijn’ nog acceptabel en wanneer is er sprake van ‘afwijkend van de norm’; wanneer gaat ‘uitzonderlijk zijn’ over in ‘een uitzondering zijn’; kan iemand ‘zo slim zijn’ dat aanpassen naar de norm een te grote opgave is of is er dan sprake van sociale onhandigheid of bijvoorbeeld autisme?

Vink is gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij heeft sinds 2009 een eigen praktijk waarin ze veelvuldig te maken krijgt met vragen over (het verschil tussen) ASS en hoogbegaafdheid.

Na haar presentatie is er ruimte om samen te discussiëren over stellingen, casussen te bespreken en vragen te stellen.

Het HB-Café, een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, begint om 19.30 uur. Het inhoudelijke deel duurt tot 22.00 uur. Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje. Entree: € 17,50. Aanmelden: ihbv.nl/evenementen.