Benepen kippendrift rond Vindicat

Groningen - Burgemeester Peter den Oudsten brengt een kanon in stelling om een Vindicat-mugje dood te schieten. Een korte analyse.

De benepen kippendrift rond Vindicat neemt zo langzamerhand onwaarschijnlijke proporties aan. Opnieuw ligt Vindicat onder vuur. Dit keer omdat burgemeester Peter den Oudsten een allerlaatste waarschuwing heeft uitgedeeld. Als het de komende maanden nóg 1 keer misgaat bij de studentenvereniging dan kan hij de exploitatievergunning intrekken en mag de sociëteit aan de Grote Markt de deuren voorlopig sluiten.

Aanleiding: een geweldsincident dat (buiten de sociëteit) zou hebben plaatsgevonden tijdens de Vindicat-activiteit Buitenspelen. Het nieuws komt naar buiten dankzij knap journalistiek spitwerk van stadsblog Sikkom.

Bronstige postpubers

Er gaat wel eens vaker een Vindicater met een bloedneus naar huis. 2 Vindicaters werden mishandeld tijdens de Kermesse in 2017. Eerder liep een student hersenschudding op. De incidenten zorgden voor behoorlijke maatschappelijke verontwaardiging. Hier heb je de toekomstige rechters en advocaten en topbestuurders en die gedragen zich als beesten, was de teneur. In de commentaren werd voorbijgegaan aan het feit dat het vrijwel altijd en overal misgaat als je veel bronstige postpubers bijelkaar zet, zeker als er drank inzit.

Wie het niet gelooft, moet maar eens op zaterdagavond door de Poelestraat wandelen. Dan zie je wat er af en toe misgaat bij Vindicat, maar dan 30 keer uitvergroot. Als burgemeester Den Oudsten consequent is, zou hij de kroegen daar wekelijks moeten dreigen met het intrekken van de exploitatievergunning.

Hoe dan ook, de burgemeester duidt het het bestuur van Vindicat euvel dat het niet heeft meegewerkt aan een politie-onderzoek naar de mishandeling. Niet gek dat het bestuur dit weigerde: deze gisse kinders hebben wél goed opgelet tijdens college strafrecht en wisten dat je niet hoeft te getuigen als er geen aangifte ligt.

In een tijd dat een turntrainer ongehinderd minderjarige pupillen zwanger kan maken zonder dat iemand ingrijpt omdat er geen aangifte is gedaan, hoeft het geen verwondering te wekken dat het politie-onderzoek naar de vermeende mishandeling bij Vindicat spaak liep. Bovendien is er nog zoiets als privacy, redeneerden ze bij Vindicat.

Criteria zijn boterzacht

Toen de mogelijkheid om een enkele Vindicater via het strafrecht aan te pakken doodliep, greep de burgemeester naar het bestuursrecht om daarmee de hele vereniging te kunnen tuchtigen. De criteria voor het intrekken van een exploitatievergunning zijn boterzacht. De bewijslast is praktisch 0.

Om een mishandeling strafrechtelijk te bewijzen is er best wat nodig. En als het dan lukt, zijn de straffen overzichtelijk: de Vindicater die de hersenschudding bij een medestudent veroorzaakte, kreeg een werkstraf van 90 uur waarvan 50 voorwaardelijk. Een volle werkweek schoffelen en het is klaar. Een blokkeer-Fries krijgt een zwaardere douw.

Het is niet precies bekend hoe zwaar de mishandeling was die zou hebben plaatsgevonden tijdens Buitenspelen, maar kennelijk niet zwaar genoeg om aangifte te doen. Het lijkt erop dat de burgemeester met zijn dreiging om de stekker uit Vindicat te trekken (en daarmee honderden studenten te duperen) een kanon in stelling heeft gebracht waarmee hij een mugje wil doodschieten.