Provincie Groningen wil nog slimmer en groener reizen

GRONINGEN - De provincie Groningen sluit zich aan bij een coalitie van grote Nederlandse werkgevers die als doel heeft bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Dit kan onder andere door medewerkers bewustere keuzes te laten maken hoe zij naar hun werk en zakelijk reizen.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk ondertekende dinsdag de landelijke intentieverklaring om woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen.

Groen reizen

Provinciale medewerkers reizen al 'vrij groen'. Circa 85 % van de werknemers gaat op de fiets of reist met het openbaar vervoer.

De provincie denkt evenwel dat het nog groener kan. Door nog vaker de fiets of het OV te pakken, meer elektrische bedrijfswagens te gebruiken of door anders te werken - bijvoorbeeld vergaderen via skype, zo reizen medewerkers minder en produceren ze geen CO2.

Om medewerkers 'bewuster en groener' te laten reizen is al een aantal pilots uitgevoerd. Bijvoorbeeld de OV-probeerkaart voor automobilisten, de fiets naar je werkdag en het beschikbaar stellen van fietskluizen op de P+R-locaties in de provincie.

Mobiliteitstafel

De ervaringen uit deze pilots vormen de basis voor nieuw beleid en concrete maatregelen om als provincie een nog grotere bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Duurzaam reizen moet gewoner en makkelijker worden.

CO2-uitstoot verminderen door 'slimmer en groener' reizen van medewerkers is een van de maatregelen van de zogenaamde mobiliteitstafel. Aan de mobiliteitstafel praten organisaties uit de mobiliteitssector over maatregelen die zij kunnen nemen om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord.

De provincie Groningen sluit zich als eerste provincie aan bij dit initiatief. Dit past bij haar doel om te blijven werken aan innovatieve en duurzame mogelijkheden om mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.