Bijdrage Mondriaan Fonds voor SIGN in Groningen

GRONINGEN - Het Mondriaan Fonds verblijdt SIGN in Groningen met een bijdrage van 60.000 euro per jaar voor het programma 2019-2020.

Het Mondriaan Fonds is een publiek stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.

SIGN

SIGN, een interdisciplinair podium voor actuele, experimentele kunst, presenteert een programma gericht op interdisciplinaire kunst en talentontwikkeling, en fungeert daarbij als springplank voor jong talent in Nederland.

De adviescommissie van het Mondriaan Fonds waardeert dat SIGN de open en vrije houding weet vast te houden en bovendien een goed publieksbereik heeft. SIGN is een van de weinige podia voor jonge beeldende kunst in de regio.

SIGN zal haar consistente programma voortzetten in eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte en zal zich de komende tijd ook meer landelijk manifesteren. Hierbij zal zij een reflectief beleid voeren en presentaties in allerlei contexten realiseren.